SkyscraperPage Forum

SkyscraperPage Forum (https://skyscraperpage.com/forum/index.php)
-   Asia-Pacific (https://skyscraperpage.com/forum/forumdisplay.php?f=16)
-   -   Sai Gon - Ho Chi Minh city skyline (https://skyscraperpage.com/forum/showthread.php?t=174800)

KoolKool Aug 22, 2020 6:50 PM

https://flic.kr/p/2gRpYg9

kennynd1289 Aug 27, 2020 3:59 AM

Landmark 81 and Saigon River
 
https://live.staticflickr.com/65535/...3abffcab_b.jpgz2046029184867_7239dcdd41769bf5fe4b38a940f39f89 by Kenny Nguyễn, trên Flickr
https://live.staticflickr.com/65535/...c71da228_b.jpgz2046029228946_3e1b88835eae6412ce166cc84e38f28a by Kenny Nguyễn, trên Flickr
Góc nhìn tòa nhà cao nhất Việt Nam từ Bình Triệu - Q. Thủ Đức

KoolKool Aug 27, 2020 7:03 PM

https://500px.com/TranCongNghiephttps://500px.com/TranCongNghiep

https://500px.com/TranCongNghiep

namnhadatvn Apr 22, 2021 3:51 AM

https://i.imgur.com/EXmfAVM.jpg


All times are GMT. The time now is 10:39 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions, Inc.